TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Monday, March 15, 2010

PECAHAN - PERBANDINGAN NILAI PECAHAN

Perbandingan nilai pecahan hanya boleh dibuat jika ianya melibatkan lebih daripada satu pecahan. Perbandingan dalam nilai pecahan setara boleh dikategorikan kepada dua bahagian. Kategori yang pertama ialah pecahan yang mempunyai nombor penyebut (denominator) yang sama dan kategori kedua ialah pecahan yang mempunyai nombor penyebut (denominator) yang berlainan. Berikut adalah tips yang boleh diajar kepada anak-anak dalam menguasai topik ini.

Tip 1
Apabila membuat perbandingan antara dua pecahan setara yang mempunyai nombor penyebut yang sama, pecahan yang nombor pengangka yang besar  mempunyai nilai yang lebih besar.

Contoh:
Pecahan manakah yang lebih besar?
Cara membuat perbandingan:


Tip 2:
Apabila membuat perbandingan pecahan yang mempunyai pengangka yang sama, pecahan yang nombor penyebut yang besar mempunyai nilai yang kecil.

Contoh:
Pecahan yang manakah lebih kecil?

Cara membuat perbandingan:
 

SELAMAT MAJU JAYA