TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Friday, February 12, 2010

MULTIPLY - Perkalian menggunakan Multi-dasar Blok Arithmetic (2)


Sambungan kepada topik MATHEMATICS - Perkalian menggunakan Multi-dasar Blok Arithmetic (1), pembelajaran ini sebenarnya banyak membantu anak2 yang lemah matematik untuk memahami konsep matematik terutama yang berkaitan dengan sifir/ darab/ perkalian. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar di galakkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Perkalian 10
Contoh 1:
10 X 2 = ?
 
Blok satu di susun hingga 10 dalam dua kumpulan.


10 blok satu menghasilkan 1 blok sepuluh


Maka menghasilkan jawapan 20

Contoh 2:
10 X 32 = ?

32 adalah 3 puluh dan 2 sa. Maka akan menghasilkan 3 blok sepuluh dan 1 blok satu


10 kumpulan daripada 32 akan menjadi 


Sekarang ada 30 blok sepuluh dan 20 blok satu. 

10 blok sepuluh pula boleh menghasilkan 1 blok seratus


Maka 30 blok sepuluh menghasilkan 3 blok seratus


20 blok satu pula menghasilkan 2 blok sepuluh


Jadi, kita akan mempunyai 3 blok seratus dan 2 blok sepuluh


Maka jawapan 320

 
SELAMAT MAJU JAYA