TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Friday, March 18, 2011

Permohonan Mendapatkan Dokumen Program Pendidikan Guru

Bagi guru-guru yang telah kehilangan Sijil Perguruan dan ingin mendapatkan Sijil yang baru bolehlah berurusan dengan; 

Bahagian Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Tingkat 4, Blok E13,
Putrajaya.

Pemohon hendaklah melengkapkan BORANG PERMOHONAN MENDAPATKAN DOKUMEN PROGRAM PENDIDKAN GURU.

Sila sertakan bersama:
  1. LAPORAN POLIS mengenai KEHILANGAN sijil/ diploma dan
  2. Satu salinan sijil/ diploma/ transkrip dan
  3. Satu salinan kad pengenalan
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
03-88841215