TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Sunday, April 4, 2010

PECAHAN – Cara-cara mendarabkan pecahan


Adalah lebih mudah untuk mendarabkan pecahan dari menambah atau mengurangkan pecahan. Ini kerana anak-anak tak perlu bimbang tentang PENYEBUT. Pelajaran ini akan menerangkan bagaimana menerangkan langkah mendarabkan pecahan kepada anak-anak.

Apa yang perlu diketahui?


Ketika pecahan mengalikan, penyebut tidak harus sama.

Contoh 1:

Langkah-langkah:
1. Darabkan pengangka2. Darabkan penyebut 


3. Tuliskan jawapan dalam bentuk termudah


Contoh 2
 

Langkah-langkah:  
1. Tukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tidak wajar2. Setelah penukaran, jawapan yang diperolehi ialah: 


 

3. Lakukan operasi pendaraban seperti dalam contoh 1. Jangan lupa untuk tulis jawapan dalam bentuk termudah. 

 
  
Anda boleh melihat video cara-cara mendarabkan pecahan di SINISELAMAT MAJU JAYA 

sumber gambar: google