TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Sunday, February 7, 2010

MULTIPLY - Pendaraban (Algoritma Petani Rusia)


Pendaraban (Algoritma Petani Rusia)
Pendaraban algoritma merupakan satu kaedah yang menarik yang telah digunakan sejak sekian lama dulu. Pendaraban algoritma adalah berdasarkan prinsip dua kali ganda dan mengurangkan separuh. Contoh berikut menggambarkan penggunaan algoritma. 

Contoh 1
28 x 57 = ?

Dua bahagian ditetapkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini, kolum kiri akan menempatkan nombor yang akan dibahagi dua dan kolum kanan pula menempatkan nombor yang diganda 2. (Nombor mana yang harus ditempatkan di bahgian itu tidaklah menjadi soal) 

Nombor (dibahagi 2)
Nombor (didarab 2)
28
57

Langkah berikutnya adalah 28 dibahagi 2 dan 57 adalah 2 kali ganda dan ditulis di bawah nombor masing-masing. 

Nombor (dibahagi 2)
Nombor (didarab 2)
28
57
14
114

Langkah seterusnya adalah dengan membahagikan 14 dengan 2 untuk mendapat 7 dan 114 adalah 2 kali ganda memberi 228. Proses ini berterusan seperti yang ditunjukkan di bawah ini sampai nombor pada bahagian kiri menjadi 1. Perhatikan bahawa baki nombor diabaikan ketika mengurangkan separuh nombor ganjil. 

Nombor (dibahagi 2)
Nombor (didarab 2)
28
57
14
114
7
228
3
456
1
912

Baris yang mengandungi nombor genap dalam bahagian bahagi 2 diabaikan. Angka yang tersisa di bahagian medan 7, 3 dan 1. Nombor2 di darab 2 yang bersesuaian dengan ini, ditambah untuk memberikan produk. 

228 + 456 + 912 =1596
28 x 57 = 1596

 
Contoh 2
183 x 49 

Untuk menggunakan algoritma petani Russia, 49 ditempatkan di kolum bahagi 2 dan 183 di kolum ganda 2
Nombor (dibahagi 2)
Nombor (didarab 2)
49
183
24
366
12
732
6
1464
3
2928
1
5856

Nombor ganjil di kolum bahagi 2 ialah 49, 3 dan 1. Nombor yang sesuai dalam kolum darab 2 ditambah untuk memberikan produk.
183 + 2928 + 5856 = 8967
183 x 49 = 8967 183

SELAMAT MAJU JAYA