TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Saturday, April 10, 2010

PECAHAN - Menambah pecahan bercampur

Cara untuk memantau anak-anak memahami langkah-langkah penting dalam penambahan nombor bercampur  dengan penyebut yang sama (addition mixed fractions).

Contoh:

Langkah 1: 
Asingkan nombor bulat dan pecahan wajar sebelum di tambah


Langkah 2: 
Selepas aktiviti penambahan, pecahan yang ditambah memberikan jawapan dalam bentuk pecahan tidak wajar. Tukarkan menjadi pecahan bercampur. Boleh rujuk sini untuk langkah penukaran.


Langkah 3:  
Jawapan diperolehi dalam bentuk nombor bulat dan pecahan bercampur. Asingkan nombor bulat dan pecahan wajar seperti dalam langkah 1


Jawapan:


SELAMAT MAJU JAYA