TINGKATKAN JUALAN ANDA!

Sunday, September 4, 2011

Ini kisah tentang bulan

Ini namanya bulan sabit..

gambar google

Bukanlah ibu. Ini bulan..

V

V

V

V

V

Bulan...

V

V

V

V

V

Bulan...

V

V

V

V

V

Bulan...

V

V

V

V

V

Aaaaa...

V

V

V

V

V

Bulan SYAWAL!
Errr<-- letak kepala kat dahi lagi.